Personvernreglement for internett

Kyocera Globals personvernreglement for internett

Kyocera respekterer din rett til privatliv. Dette reglementet oppsummerer personinformasjon som vi kan samle inn, samt hvordan vi kan bruke denne informasjonen. Reglementet tar også for seg viktige temaer i forbindelse med personvern.

Kyoceras globale personvernreglement for internett

Dette globale personvernreglementet for internett ("reglementet") beskriver hvordan Kyocera beskytter ditt privatliv når vi samler inn personlig informasjon på Kyoceras internettsider. Slik det er brukt i dette reglementet, betyr uttrykket "personlig informasjon" informasjon som identifiserer deg personlig, alene eller i kombinasjon med annen informasjon som er tilgjengelig for oss.
Dette reglementet gjelder generelt for alle internettsider som drives av Kyocera og selskapets forretningsenheter over hele verden (hver av dem en "Kyocera internettside").

Personvern på nettsiden

Selv om dette reglementet gjelder for alle Kyoceras internettsider i sin alminnelighet, har hver av Kyoceras internettsider sitt eget formål med ulike egenskaper. Dersom det er nødvendig å oppgi tilleggsinformasjon eller annen informasjon på en spesifikk Kyocera internettside, vil vi be om dette og redegjøre for det i en egen personvernerklæring for denne siden ("personvernerklæring for nettsiden"). Hver enkelt offentliggjøring eller hver enkelt nettsides personvernerklæring kommer som tillegg til dette reglementet, men bare på den Kyocera-internettsiden hvor den er lagt ut.

Ditt samtykke

Ved å bruke Kyoceras internettsider eller overlevere informasjon til oss, samtykker du i at vi samler inn, bruker og oppgir din personlige informasjon slik den er beskrevet i dette reglementet og i personvernerklæringen til gjeldene land eller respektive internettsiders personvernerklæring.
Dersom du ikke samtykker i innsamling, bruk og overlevering av din personlige informasjon slik den er beskrevet i dette reglementet (og i et hvilket som helst land eller i hvilken som helst personvernerklæring), vennligst ikke bruk Kyoceras internettsider.

Begrensninger for innsamling, bruk og avhendelse av personinformasjon

I den grad det er lovmessig pålagt, vil Kyocera, når selskapet samler inn personlig informasjon på en Kyocera internettside:

 • gi tidsmessig og nødvendig informasjon til deg om hvilken praksis som gjelder for slike data;
 • samle inn, bruke, oppgi og overføre personlig informasjon bare når det skjer med ditt samtykke, uttrykt eller implisitt, avhengig av hvor sensitiv informasjonen er, juridiske krav, samt andre hensyn;
 • samle inn personlig informasjon kun for spesielle, begrensede formål. Informasjonen vi samler inn skal være relevant, adekvat og ikke mer omfattende enn det som trengs for formålet;
 • behandle din personlige informasjon på en måte som er konsistent med formålene den var innhentet for eller iht. det du eventuelt har samtykket til i etterhånd;
 • ta de kommersielle hensyn som er nødvendig for å sikre at din informasjon er tilpasset bruken av den, at den er nøyaktig, komplett og, der det er nødvendig, at den blir holdt oppdatert;
 • ikke bruke din personlige informasjon til direkte markedsføringsformål uten at du får anledning til å nekte slik bruk
 • gjøre det som er nødvendig, ved å ta kontakt eller annet, for adekvat beskyttelse av personlig informasjon som er overlevert til tredjepart.

Informasjon samlet inn via Kyoceras internettsider og hvordan den kan brukes

Når du går inn på og bruker en Kyocera internettside, er det 3 måter vi kan samle inn informasjon om deg på:

 1. Informasjon sendt til oss via din nettleser
  Kyocera samler inn informasjon som sendes oss automatisk via din nettleser. Denne informasjonen vil typisk bestå av IP-adressen til internettleverandør, navnet på operativsystemet ditt (f.eks. Macintosh® eller Windows®) og navnet på og versjonen til nettleseren (f.eks. Explorer® eller Netscape®). Informasjonen vi mottar avhenger av innstillingene på nettleseren din. Vennligst sjekk nettleseren dersom du ønsker å vite hva slags informasjon nettleseren din sender fra seg og hvordan du endrer innstillingene.
  Informasjonen nettleseren din sender fra seg identifiserer ikke deg personlig. Vi bruker denne informasjonen for å lage statistikk som hjelper oss med å forbedre sidene våre slik at de blir mer kompatible med teknologien til våre internettbrukere.
   
 2. Informasjon samlet inn ved at det er plassert en "Cookie" (informasjonskapsel) på din datamaskin
  Kyocera kan hente inn informasjon om deg ved å plassere et tillegg på harddisken til din datamaskin. Dette tillegget er kjent som en "Cookie" (informasjonskapsel).

  Noen av våre internettsider bruker såkalte "session cookies". En session cookie brukes for å merke din datamaskin med et datagenerert, unikt identifikasjonsmerke når du går inn på våre sider. En session cookie identifiserer ikke deg personlig og blir slettet etter at du har avsluttet bruk av nettleseren. Vi bruker session cookies for å samle inn statistisk informasjon om måter de besøkende bruker nettsidene våre på - hvilke sider de går inn på, hvilke lenker de bruker, samt hvor lenge de er inne på hver side. Vi analyserer denne informasjonen (kjent som "clickstream data") på en statistisk måte slik at det blir enklere for oss å forstå hva de besøkende på nettsidene våre er interessert i, slik at vi kan forbedre innholdet og funksjonaliteten på sidene.
  Noen av våre internettsider bruker også såkalte "persistent cookies". Disse avsluttes ikke når du lukker nettleseren din, men forblir på datamaskinen til du sletter dem. Ved å gi din datamaskin et unikt identitetsmerke kan vi opprette en database med dine tidligere valg og preferanser. I situasjoner hvor disse valgene og preferansene trenger å hentes inn på nytt, kan de gis oss automatisk, slik at du sparer både tid og innsats. For eksempel, etter at du har gjort et kjøp og du bestemmer deg for å gjøre enda et kjøp, vil leveringsadressen bli beholdt slik at den bare trenger å bli bekreftet.

  Dersom du ikke ønsker å motta cookies, kan du stille inn nettleseren din slik at den avviser cookies eller slik at den varsler deg når det er plassert en cookie på datamaskinen din. Selv om du ikke trenger å akseptere cookies når du besøker en Kyocera-internettside, kan det være at du ikke kan benytte alle funksjonene på sidene dersom du har stilt inn nettleseren til å avvise cookies.
   
 3. Informasjon du oppgir med vitende og vilje
  Kyocera samler inn informasjon som du gir fra deg med vitende og vilje når du bruker en Kyocera-internettside. Eksempler på dette er informasjonen du oppgir når du går med på å motta e-postvarslinger, når du gjennomfører en undersøkelse eller når du spør oss om noe eller sender oss en e-post med tilbakemelding. I mange tilfeller er dette personlig informasjon.
  Kyocera bruker denne informasjonen til det formålet som var grunnen til at du oppga den. For eksempel, hvis du oppgir e-postadressen din slik at du kan motta varslinger via e-post, bruker vi e-postadressen din til å sende deg e-postvarslinger slik du ønsket.
  Vi kan også bruke informasjonen vi samler inn via Kyoceras internettsider til ulike forretningsmessige formål som kundeservice, å forhindre svindel, markedsundersøkelser, forbedring av produkter og tjenester, samt å gi deg og ditt selskap informasjon om tilbud vi tror vil interessere deg. Vi kan også fjerne all personidentifiserbar informasjon og bruke den resterende informasjonen til historiske, statistiske eller vitenskapelige formål.

Deling av personlig informasjon

Kyocera vil ikke selge personlig informasjon som er samlet inn fra sine internettsider til meglere av mailinglister uten ditt uttrykkelige samtykke.
Kyocera kan dele personlig informasjon om deg med andre Kyocera-forretningsenheter. Når vi gjør dette, vil de andre forretningsenhetene bruke informasjonen om deg på en måte som er konsistent med hensikten den opprinnelig var innhentet for (eller som du på et senere tidspunkt samtykket til) og bare slik det er anledning til iht. dette reglementet, et hvilket som helst land eller internettsteds personvernerklæring, samt alle iht. gjeldende lover som omhandler personvern og datasikkerhet.
Kyocera kan også dele personlig informasjon om deg med tredjeparter som vi leier inn for å yte tjenester. Disse tredjepartene må bruke den personlige informasjonen vi deler med dem for å kunne yte tjenester på vegne av deg, og de må behandle denne informasjonen strengt konfidensielt.
I noen tilfeller kan Kyocera dele personlig informasjon om deg med tredjeparter som er våre partnere når det gjelder å levere produkter og yte tjenester til våre kunder. Når vi gjør dette, krever vi at våre forretningspartnere bruker informasjonen vi deler med dem på en måte som er konsistent med den opprinnelige hensikten for innhenting av slik informasjon (eller med en hensikt du senere har samtykket i) og bare slik det er gitt anledning til under dette reglementet, ethvert land eller nettsteds personvernerklæring, samt alle gjeldende lover som omhandler personvern og datasikkerhet.
I enkelte, begrensede tilfeller kan vi dele eller overføre personlig informasjon til tredjeparter vi ikke har noe forhold til. For eksempel kan vi overgi informasjon (i) dersom du selv ønsker det; (ii) for å etterkomme et krav fra en rettslig instans; (iii) til hjelp for etterforskning av en forbrytelse, f.eks. tyveri; (iv) i forbindelse med salg, kjøp, fusjon, omorganisering, likvidering eller oppløsning av Kyocera eller en Kyocera-forretningsenhet; eller (v) under lignende omstendigheter. Dersom en slik hendelse inntreffer, vil vi ta de nødvendige skritt for å beskytte din personlige informasjon.

Sikkerheten til personlig informasjon

Din personlige informasjon vil normalt bli lagret i Kyocera databaser eller databaser som drives av våre tjenesteleverandører. De fleste av disse databasene befinner seg i Tyskland.
Kyocera benytter formålstjenelige sikkerhetstiltak for å sikre konfidensialiteten, sikkerheten og integriteten til din personlige informasjon. Selv om vi benytter oss av sikkerhetstiltak som hjelper til med å beskytte din personlige informasjon mot uautorisert adgang, misbruk eller endring, i likhet med alle datanettverk som er koblet til internett, kan vi ikke garantere for sikkerheten til informasjon som overføres over internett, og vi kan ikke være ansvarlige for brudd på sikkerheten som ligger utenfor det som er vårt rimelige område for kontroll.

Lenker til tredjeparts internettsider

Kyoceras internettsider kan inneholde lenker til internettsider som ikke drives av Kyocera. Disse lenkene er lagt ut som en tjeneste og innebærer ikke at vi går god for aktivitetene eller innholdet på disse sidene, heller ikke at vi har tilknyting til dem som driver dem. Kyocera kontrollerer ikke disse internettsidene og er ikke ansvarlig for deres innhold, sikkerhet eller rutiner for personvern. Vi anbefaler at du går gjennom personvernreglementene som er lagt ut på disse sidene før du bruker dem eller før du oppgir personlig informasjon.

Tilgang til personlig informasjon

Du kan se gjennom, korrigere og oppdatere den personlige informasjonen du har oppgitt til oss gjennom Kyoceras internettsider ved å bruke tilbakemeldingsmulighetene som er lagt ut på sidene, ved å klikke på denne lenken til forepørselsskjemaet eller ved å skrive til oss på adressen Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Division, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimiku, Japan 612-8501.

Tilbakeholdelse av personlig informasjon

Kyocera holder på den personlige informasjonen som er samlet inn via Kyoceras internettsider så lenge det er nødvendig å levere tjenestene, produktene og informasjonen du etterspør eller slik det er fastsatt i gjeldende lov.

Barn og foreldre

Kyoceras internettsider er normalt ikke beregnet for barn under 13 år. Kyocera vil ikke med vitende be om eller samle inn personlig informasjon fra eller om barn på sine internettsider bortsatt fra når det er tillatt iht. gjeldende lov. Dersom ditt barn har oppgitt slik informasjon og du ønsker at denne informasjonen skal slettes fra våre registre, kan du gjøre dette ved å bruker de tilbakemeldingsmulighetene du finner på Kyoceras internettsider, ved å klikke på dette forespørselsskjemaet eller ved å skrive til oss på adressen Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Division, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimiku, Japan 612-8501.

Spørsmål om personvern og dette reglementet

Dersom du har noen spørsmål om dette reglementet eller et land eller en nettsides personvernreglement, eller bruken av din personlige informasjon, vennligst kontakt oss ved å klikke på forespørselsskjemaet eller ved å skrive til oss på adressen Kyocera Corporation, Web Management Section, Corporate Communications Division, 6 Takeda Tobadono-cho, Fushimiku, Japan 612-8501.

Endringer i personvern og dette reglementet

Kyocera forbeholder seg retten til å oppdatere eller modifisere dette reglementet når som helst og uten forhåndsvarsel, ved å legge ut en oppdatert versjon på Kyoceras internettsider. Vi forbeholder oss også retten til å oppdatere et land eller et eget nettsteds personvernerklæring, når som helst og uten forhåndsvarsel, ved å legge ut en oppdatert personvernerklæring på den respektive Kyocera-internettsiden. Dersom vi modifiserer dette reglementet eller noen annen personverninstruks, vil modifiseringene bare gjelder den informasjonen vi samler inn etter at reglementet eller instruksen er lagt ut på den respektive Kyocera-internettsiden.

Dette reglementet ble sist gjennomgått i 30 September, 2010.

Scroll to top